Рубрика: Статьи

УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні технології в алопластичній та лапароскопічній хірургії гриж живота» (14-15 листопада 2019 року, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9)

Редкая форма грыж — случай ущемленной постравматической левостороней диафрагмальной грыжи .
Киселев В.А. , Бонь Д.А. , Грепачевский В.Е.

ВИКОРИСТАННЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ СПЛЕНЕКТОМІЇ В ЛІКУВАННІ ХІРУРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕЛЕЗІНКИ

В.О. Кисельов, А.М. Гурь’єв, О.В. Береговий, В.Є. Грепачевський,

Д.О. Бонь, В.М. Шолох.
Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна
ДЗ «Дорожня лікарня» ДП «Одеська залізниця», Одеса, Україна

Сучасний малоінвазивний комбінований хірургічний підхід до лікування хворих на варикозну хворобу вен нижніх кінцівок. Береговий О.В. , Гур’єв А.М., Кисельов В.О., Грепачевський В.Є., Шолох В.М.2, Бонь Д.О.

Ключові слова: хірургічне лікування , варикозна хвороба, ендовенозна лазерна коагуляція.

Вступ.

Орієнтування на вибір найбільш малоінвазивного та ефективного методу операції у конкретного пацієнта стало доктриною сучасної хірургії. За минулих десять років ендовенозна лазерна коагуляція (ЕВЛК) вен нижніх кінцівок впевнено зайняла позицію, що домінує серед методів оперативного лікування хворих на варикозну хворобу вен нижніх кінцівок. Дане втручання відрізняють від традиційних методів прецизійність, мала травматичність, естетичність, короткий терміни перебування в стаціонарі та недовгий реабілітаційний період. За час удосконалення первинного методу ЕВЛК його доповнили кросектомією та мініфлебектомією [1, 2, 3].

Клінічний випадок великої післяопераційної вентральної грижі з абдомінальним компартмент-синдромом.

Розглядається випадок успішного хірургічного лікування пацієнтки з гігантською післяопераційною вентральною грижею, використовуючи ненатяжний спосіб аллогерніопластики, техніку in-lay та здійснюючи інтра- та післяопераційний контроль за інтраабдомінальною гіпертензією.

Ключові слова: великі післяопераційні вентральні грижі, абдомінальний компартмент-синдром, аллогерніопластика.